هنر چگونگی حفظ آرامش در بحث و گفتگو

همه ما در طی یک شبانه‌روز اوقات زیادی را به حرف زدن و گفتگو با دیگران می‌گذرانیم بااین‌حال بخش عمده‌ای از این حرف‌ها تنها واکنشی برای پر کردن اوقات یا بازتاب مکالمات ذهنی ما با صدای بلند است؛ اما برخی

پرورش تفکر انتقادی در کودکان: چرا باید پرسش‌های بچه‌ها را جدی بگیریم؟

“این چیه بابا؟”؛ “اون چرا اونجوریه مامان؟”. پرسش و پرسیدن در کودکان برای تمام پدر و مادرها پدیده‌ای آشنا است. امری که از سه سالگی آغاز می‌شود و گاه والدین را تا سرحد کلافگی می‌کشاند. کودکان برای شناخت دنیای پیرامون