چرا و چگونه گول می‌خوریم؟ 7 روشی که فریبکاران بر ما مسلط می‌شوند

چرا و چگونه گول می‌خوریم؟ 7 روشی که فریبکاران بر ما مسلط می‌شوند

همه ما به شیوه های مختلف می خواهیم بر رفتار دیگران تأثیر بگذاریم. با این حال ، برخی در این کار افراط می کنند. افراد سلطه جو تنها به تاثیرگذاری بر دیگران راضی نمی شوند بلکه می خواهند آنها را